Få hjälp med ditt tak

Vatten och fukt är husets värsta fiende och det är genom att hålla vatten ute du skyddar ditt hus. Vatten kan sippra in på flera ställen. Fukt kan komma in från marken om huset är dåligt dränerat och det kan också läcka in vatten genom otäta fönster. Stora fuktskador uppstår dock oftast om taket inte är tätt.

Tak är komplicerade och vill du åtgärda ett otätt tak bör du anlita experter för bästa resultat.

Underhåll ditt tak

Att lägga om ett tak är ett både omfattande och kostsamt jobb. Om du med jämna mellanrum inspekterar ditt tak kan du upptäcka skador och åtgärda dem innan de leder till stora problem.

Håll taket rent

Bor du nära en skog kan kvistar och löv falla på ditt tak. Ruttnande löv kan skada tegelpannorna men de kan framförallt störa avvattningen. Om vatten blir stående på taket kommer det så småningom att sippra in. Försök att borsta eller spola bort skräp från taket någon gång per år.

Om det samlas mycket snö på taket kan det också leda till att vatten tar sig in. Ibland kan du behöva skotta taket. Om du skottar taket måste du dock vara försiktig. Dels så kan du skada taket och skada dig själv om du ramlar ner.

About Author: admin

Comments are closed.